Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanskott av livsmedel, en skatt som bars upp för att proviantera någon som på ämbetets vägnar kom till trakten. Enligt Magnus Erikssons landslag hade kungen enbart rätt till gengärd i samband med eriksgata. I vissa delar av svenska riket omvandlades gengärden till en stående årlig skatt till kronan. Biskopen bar upp gengärd för sig och sitt följe vid kyrkoinvigning och visitation. År 1403 förbjöds ämbetsmän att pålägga gengärd, medan drottning Margareta behöll rätten till en sådan åtgärd för sig och Erik av Pommern. Personlig gengärd till kungen har belagts vid flera tillfällen under 1400-talet. I Finland var gengärderna en viktig del av skattebördan, och bönderna levererade livsmedel och foder till slotten för kungarnas gästning och till länsmans- och bolmansgårdarna för fogdarnas, domarnas och andra ämbetsmäns gästningar. För en gård var gengärden högst en tunna öl med tillhörande kost och foder.

Finsk beskrivning

kinkeri, kestitysvero

Elintarvikkeet, joita kerättiin alueelle viran puolesta saapuneen virkamiehen ylläpitoa eli kestitystä varten. Alun perin oikeus kestitykseen oli vain kuninkaalla, mutta sittemmin myös piispalla ja muilla korkeilla virkamiehillä. Vero muuttui myöhemmin pysyväksi vuosittaiseksi veroksi.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 255ff.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IX: 648.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Seppälä, Suvianna , Valkonahat ja lohitynnyrit – Turun piispan taloudellinen asema keskiajalla. Teoksessa Turun tuomiokirkon suojissa – Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Toim. Marika Räsänen, Reima Välimäki & Marjo Kaartinen , 8 , Turku: Turun historiallinen yhdistys & Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies 2012 , 86. http://www.academia.edu/2120158/Valkonahat_ja_lohitynnyrit._Turun_piispan_taloudellinen_asema_keskiajalla

Andra språk

Dåtida finska kinkeri
Latin procuratio

Synonymer

gingärd
procuratio