Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som landbönderna under senmedeltiden och under 1500-talet betalade jordägaren vid sidan av avraden. Gengärden gällde både för frälsejord och för kyrkojord. Kronan började uppbära avgiften när kyrkogodsen indrogs på 1500-talet. Under 1500-talet användes uttrycket ofta i betydelsen ”avgift från landbojord”.

Finsk beskrivning

maaseudun kinkerivero, maaseudun kestitysvero

Maksu, jota vuokratilalliset eli lampuodit maksoivat myöhäiskeskiajalla ja 1500-luvulla maanomistajalle vuokran lisäksi.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 255ff.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 382 (kinkeri).