Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Försäkringsbolag som bildades 1808 då Allmänna Brandförsäkringsfonden delades i två delar: en stadsfond och en landsfond. Fonden verkade enligt samma principer som sin föregångare. Brandförsäkringsverket avvecklade sin verksamhet 2009.

Finsk beskrivning

Maaseudun Rakennusten Yleinen Palovakuutusrahasto*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Allmänna brandförsäkringsverket