Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom (det provisoriska) Livsmedelministeriet.

Finsk beskrivning

kauppaosasto (elintarveministeriö)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920: 73.

Andra språk

Inga termer på andra språk