Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Socialstyrelsen vilken under en överinspektör ansvarade för verkställigheten och övervakningen av fattigvårdslagstiftningen i landet. Fattigvårdsavdelningen ombildades 1922 till Fattigvårdsbyrån vid Socialministeriets arbets- och välfärdsavdelning.

Finsk beskrivning

köyhäinhoito-osasto (sosiaalihallitus)

Vuodesta 1922 lähtien köyhäinhoitotoimisto.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1920.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 123: § 2: 2 .