Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

De kostnader som en kommun fick genom att en fattigvårdstagare som vistades utanför kommunen sändes tillbaka till kommunen, under bestämmelserna om hemortsrätt. Staten stod för hemsändningskostnaderna ifall personen i fråga hade vistats på den andra orten i minst fyra år.

Finsk beskrivning

kotilähettämiskustannukset*

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk