Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bortförlänat hemman.

Finsk beskrivning

lahjoitusmaatila, läänittystila

läänistykseen tai lahjoitukseen sisältyvä tila

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 126 (förläning).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk