Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Malning av) säd som var belagd med kvarntull.

Finsk beskrivning

jauhettava tullivilja*

myllytullin alaisen viljan jauhattaminen

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk