Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tidigare underlag för kommunal inkomstskatt. Skattöre utgjorde den kommunala uttaxeringen i antalet penni per mark av den beskattningsbara inkomsten. Skattöre förekom i lagstiftningstexten sedan slutet av 1800-talet och ersattes fr.o.m. slutet av 1900-talet av termen kommunalskatteprocent.

Finsk beskrivning

veroäyri

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 8.

Reuters rutor. Mikael Reuters språkspalt i Hufvudstadsbladet 1986–2013. Institutet för de inhemska språken, http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=456

Andra språk

Dåtida finska veroäyri

Se vidare