Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskilt om förteckning över fartygs tullgods.

Finsk beskrivning

tulliluettelo*, luettelo aluksen tullattavista tavaroista

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk