Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tull som erlades i form av salt.

Finsk beskrivning

tullisuola*

tullina maksettu suola

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare