Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tull som någon (vanligen staten) är berättigad att utkräva.

Finsk beskrivning

tullausoikeus, oikeus kantaa tullia

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 , 849.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk