Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årlig avgift som en ägare av gränsholmar i Torneå och Muonio älv skulle betala från 1821. Gränsholmarna var sådana holmar som låg på andra sidan gränsen och inte i det egna landet.

Finsk beskrivning

suvereniteettimaksu; Tornio- ja Muonionjoen saarten omistajien maksama maksu, jos saari sijaitsi toisella puolella rajaa

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk