Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Holme som är belägen i gränsälvarna Torneå och Muonio. Vid gränsdragningen 1821 utgick man från principen att jorden skulle tillhöra det egna landets undersåtar. Suveränitetsholmarna undantogs denna princip, men ägaren var skyldig att årligen betala en suveränitetsavgift för innehavet.

Finsk beskrivning

suvereniteettisaari*;Tornion- tai Muonionjoessa sijaitseva saari, joka on eri puolella rajaa kuin sen omistaja

Källor

Inga källor