Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det underhåll som en kyrklig ämbetsman under medeltiden behövde för att kunna sköta sina åligganden.

Finsk beskrivning

riittävä korvaus

kirkolliselle virkamiehelle toimestaan maksettu riittävän kokoisena pidetty korvaus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 455.

Andra språk

Latin sustentatio congrua

Se vidare