Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Del av den vita armén 1918. Armén delades den 8 april 1918 in i en västlig och en östlig armé. Östarmén ansvarade för krigsoperationerna mellan Päijänne och Ladoga. Dess kommendör var generalmajor Ernst Löfström.

Finsk beskrivning

Itäarmeija

valkoisten joukkojen toinen pääosasto vuonna 1918

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 416.

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk