Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utgjorde basen i den vita arméns krigsstyrka under den senare delen av det finska inbördeskriget 1918. Vasasenaten beslutade den 18 februari 1918 att börja tillämpa värnpliktslagen från 1878, och uppbåden kom i gång i slutet av februari 1918. De värnpliktiga organiserades i 18 bataljoner med ett totalmanskap på 11 000 man. Befälet innehades av jägare och trupperna kallades även jägartrupper.

Finsk beskrivning

asevelvollisuusjoukot

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 118-120.

Haapala, Pertti & Tuomas Hoppu (toim.) , Sisällissodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2009 , 137.