Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förteckning (märkrulla) över de varor som fanns på ett skepp. Skepparen överlämnade förteckningen på inloppsstationen. Godsmottagaren angav sina varor genom en deklaration över kvalitet, kvantitet och värde. Denna låg till grund för uträkningen och fastställandet av tullbeloppet (uträkningen skedde på märkrullan). När tullen för fartyget och varorna erlagts, skedde en visitation. Därefter förseglades märkrullan och återlämnades till skepparen, och fartyget seglade vidare till stapelstaden.

Finsk beskrivning

rahtialuksen pääluettelo*

aluksella olevista tavaroista laadittu luettelo, joka tuli luovuttaa virallisessa satamapaikassa tulliviranomaisille

Källor

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 61.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid