Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underlåtenhet att erlägga landtull- eller accisavgifter.

Finsk beskrivning

tulli- ja valmisteverokavallus

Maatullien tai aksiisi- eli valmisteverojen maksamatta jättäminen.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1600-tal–