Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid det svenska tullväsendet från 1600-talet tjänsteman vid landtull- och accisförvaltningen. I Gamla Finland tjänsteman vid landtullförvaltningen.

Finsk beskrivning

tulli- ja aksiisikirjuri

Källor

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 1 (accis).

Andra språk

Ryska tamoženoj i akcyc pisar´
Tyska Zoll- und Akziseschreiber