Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman vid landtull vilken förrättade visitation, undersökning.

Finsk beskrivning

maatullinsyökäri*

maatullin alempi virkamies, joka matkusti tarkastusasioissa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

landstullsbesökare
landtullbesökare
lanttullbesökare