Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullhus där lilla tullen och accisen betalades i de större städerna.

Finsk beskrivning

maatullikamari

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 .

Andra språk

Inga termer på andra språk