Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den ersättning som staden Viborg erhöll av kronan från 1783, till följd av att staden genom landtullens upphävande gick miste om arrendemedel från landtullen.

Finsk beskrivning

maatullin korvaus

Viipurin maatullitulojen menetyksestä saama korvaus vuonna 1738

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 656-657.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 185.