Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland benämning på anställd vid landtull- och accisförvaltningen.

Finsk beskrivning

aksiisimies

maatulli- ja valmisteverohallinnon apulainen

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 654.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 175.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 40 (aksiisi).