Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spannmål som ingick i någons löneförmåner.

Finsk beskrivning

palkkavilja*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

löningsspannmål