Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organisation grundad 1938 av staten och olika organisationer inom social- och hälsovården. Föreningen hade ensamrätt på penningautomater. Statsrådet skulle årligen fördela avkastningen som bidrag mellan medlemsorganisationerna och andra allmännyttiga organisationer. Under krigstid gavs medlen främst åt försvarsorganisationer. För servicen och tömningen av penningautomaterna grundades ett nätverk bestående av 73 ombudsmän. De flesta ombudsmännen var poliser.

Finsk beskrivning

Raha-automaattiyhdistys

Vuonna 1938 valtion ja eri sosiaali- ja terveysalan orgaanisaatioiden perustama yhdistys, jolla oli yksinoikeus raha-automaatteihin ja joka sai vuosittain osuuden niiden tuotosta.

Källor

Kortelainen, Jukka & Ernst Wasenius , Pajazzon och folkhälsan: Penningautomatföreningen 1938–1988 , Helsingfors: [Penningautomatföreningen] 1988 , 45.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

RAY