Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt bevis på en fordran i fartyg för pengar som förskotterats till byggande eller reparation av fartyget eller till avlöning av besättning.

Finsk beskrivning

piilukirja; viranomaisen antama todistus siitä, että alus on rakennettu asianmukaisesti

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk