Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt bevis som utfärdades i en stads namn av stads myndighet.

Finsk beskrivning

kaupungintodistus*

kaupungin laatima kirjallinen todistus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk