Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna som ansvarade för järnvägsbyggnaderna fram till 1923 då Järnvägsstyrelsens byggnadsavdelning övertog uppgiften. Avdelningen kallades tidigare också Huvudkontoret för statens järnvägsbyggnader. Vid avdelningen fanns en sekreterare, kanslister, kamrerare, en speditör, en byråingenjör samt flera biträdande byråingenjörer, en arkitekt och en biträdande arkitekt.

Finsk beskrivning

Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen valtion rautierakennusten osasto*

Källor

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1905, 1918, 1923 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

huvudkontoret för statens järnvägsbyggnader