Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift (införd i Helsingfors 1694) med syfte att stärka magistratens lönebudget. Konungens stadfästelse på denna inkomstpost gavs 1693.

Finsk beskrivning

tuomarirahat*, tuomarimaksu*

Maistraatin talouden tukemiseksi (Helsingissä vuonna 1694) käyttöön otettu maksu.

Källor

Helsingfors stads historia I , Helsingfors: Helsingfors stad 1950 , 335.

Andra språk

Inga termer på andra språk