Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Personell skatt på landsbygden införd 1483 för varje rök för att bekosta domares (och tingsrätters) underhåll. Skatten avskaffades under 1500-talet, senast 1602. Termen används ofta i forskningen synonymt med den 1602 och 1604 införda lagmans- och häradshövdingeräntan samt tingsgästningspenningarna.

Finsk beskrivning

tuomarinvero

Maaseudulla vuodesta 1483 jokaisen savun maksama vero tuomarin ja käräjäoikeuden ylläpitämiseksi. Vero poistettiin 1500-luvun aikana. Termiä käytetään tutkimuksessa usein synonyymina vuonna 1602 ja 1604 käyttöön otetuille laamannin- ja kihlakunnantuomarinverolle sekä käräjäkestitysmaksulle.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 614.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .