Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Militär expedition 1919 vars målsättning var att erövra Östkarelen och förena området med Finland. Expeditionen, som även kallades för Aunus vita armé, organiserades av frivilliga krafter men fick officiellt stöd av den finska regeringen, riksföreståndaren och generalstaben. Staten ansvarade för både beväpningen och utspisningen av expeditionen.

Finsk beskrivning

Aunuksen retkikunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Aunus vita armé
Aunusexpeditionen
Karelska expeditionen