Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fordom, tidigare.

Finsk beskrivning

olim

Muinoin, aiemmin

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 127.