Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fyr med en fyrkaraktär som visar oavbrutet sken över hela den del av horisonten som dess lysfält omfattar. Fyrskenet kan vara olika färgat i olika sektorer.

Finsk beskrivning

kiintovaloinen majakka, kiintovaloinen loisto

Majakka tai muu loisto, jonka valotunnus on katkeamaton valonsäde koko sen loistoalueella. Valo voi oli erivärinen eri sektoreilla.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk