Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fyr med en fyrkaraktär som visar regelbundet återkommande blinksignaler, vilka skiljs åt genom släckta perioder som är längre än blinkningarna.

Finsk beskrivning

kiintovaloinen vilkuttava majakka

Majakka tai muu loisto, jonka valosäde lähettää säännöllisesti toistuvia vilkkusignaaleja, jotka erotetaan toisistaan periodeilla, jolloin lyhty on sammuksissa pidemmän aikaa kuin välkytykset kestävät.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk