Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fyr med en fyrkaraktär som visar regelbundet återkommande blinksignaler, vilka skiljs åt genom släckta perioder som är längre än blinkningarna.

Finsk beskrivning

vilkkumajakka, vilkkuloisto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk