Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den skatt som erlades för all inom Sverige belägen fast egendom med undantag för allmän egendom som var fri.

Finsk beskrivning

kiinteistövero, kiinteistösuostuntavero

Myöhemmän kiinteistöveron edeltäjä, suostuntavero, jota maksettiin kaikesta kiinteästä omaisuudesta Ruotsissa (paitsi julkisista).

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska kiinteistösuostunta(vero)