Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av underrätt förd förteckning över fastigheternas rättigheter i ämbetsdistriktet, ursprungligen och ofta uppdelad på lagfartsboken och inteckningsboken.

Finsk beskrivning

kiinteistökirja

Julkisen viranomaisen kiinteistöjen oikeussuhteista pitämä kirja. Alun perin jaettu lainhuuto- ja kiinnityskirjaan (eli lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin).

Källor

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 260. http://runeberg.org/lantuppsl/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 516.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 98.

Andra språk

Dåtida finska kiinteistökirja

Synonymer

lagfarts- och inteckningsregister