Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på uppräkningar i jordrättsliga handlingar av tillbehör till en fastighet eller jordområde. Formeln förekom vanligen i överlåtelsehandlingar eller testamentariska förfoganden över jord. Avsikten var att garantera att den nya ägaren hade samma rättsställning som den gamla ägaren hade haft.

Finsk beskrivning

tarpeistokaava*, kiinteistökaava*

maaomaisuuteen tai kiinteistöön kuuluvaa tarpeistoa koskevista laskelmista käytetty nimitys

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 234f.