Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillbehör, inom lantmäteriet under 1700–1800-talet om hemman underlydande lägenhet, ägolott eller område som omfattades av särskilda skiftesregler.

Finsk beskrivning

tilaan kuuluva lisäomistus

Maanmittauksessa 1700–1800-luvuilla käytetty termi tilaan kuuluvasta kiinteistöstä, omistuksesta tai alueesta, jota koskivat erityiset jakosäädökset.

Källor

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 2.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska sivukappale, sivuesine, sivuetu

Synonymer

adpertinens

Se vidare