Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Jord som vid försäljning först måste (hem)bjudas åt släktingar eller den förra ägarens släktingar.

Finsk beskrivning

tarjousmaa*

etuosto-oikeuden piiriin kuuluva maaomaisuus; Maa, jota myynnin yhteydessä tulee ensin tarjota etuosto-oikeuden omaaville sukulaisille tai aiemman omistajan sukulaisille mahdollista lunastusta varten.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 30.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk