Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biträdande stadsdirektör med ansvar för stadens fastighetsförvaltning. En fastighetsdirektör fanns 1938 i Helsingfors.

Finsk beskrivning

kiinteistöjohtaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1938 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 516.

Andra språk

Inga termer på andra språk