Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Myndighet inom kommunalförvaltningen som förvaltade, utarrenderade och sålde fastigheter och markområden som ägdes av stad eller kommun.

Finsk beskrivning

kiinteistövirasto, kiinteistötoimisto

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 516.