Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor vid Järnvägsstyrelsens ekonomiavdelning mellan 1922 och 1932. Som chef för kontoret fungerade en kontorsförståndare. Vid kontoret fanns även en bokförare och en bokhållare.

Finsk beskrivning

painoasiain konttori* (Rautatiehallitus)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1929 .

Valtion rautatiet 1912–1937. Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi II , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 , 881.