Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning i den vita armén under finska inbördeskriget 1918. Stationskommendanter tillsattes vid viktigare järnvägsknutpunkter för att säkra de militära transporterna. Kommendanterna var underställda Högkvarterets militärtransportkontor.

Finsk beskrivning

asemakomendantti

Rautateiden solmukohdissa kuljetusten turvaamisesta vastannut upseeri vuoden 1918 sisällissodan aikana.

Källor

Theslöf, Gösta (et al.) , Finlands frihetskrig år 1918. Vol. 1-6 , Helsingfors: Söderström 1921–1925 , Vol. 4, 1923: 132.

Andra språk

Inga termer på andra språk