Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Registreringskategori som skapades av den finska militärförvaltningen i Östkarelen under fortsättningskriget. Till icke-nationell förflyttad befolkning hörde personer som frigivits från koncentrationslägren men som inte bodde på sina ursprungliga hemorter.

Finsk beskrivning

ei-kansallinen siirretty väestö, epäkansallinen siirretty väestö

Källor

Ekberg, Henrik (red.) & Kaj Brunila (et al.) , Finland i krig. Andra delen, 1940–1944 , Esbo: Schildts 2000 , 275 .

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Inga termer på andra språk