Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rådgivande organ inom Lantbruksministeriet i anslutning till verkställandet och övervakningen av jordanskaffningslagen 1945. Som ordförande verkade chefen för Lantbruksministeriets kolonisationsavdelning. Ledamöternas antal var åtta av vilka tre ledamöter skulle inneha jordöverlåtarnas förtroende och tre jordmottagarnas förtroende.

Finsk beskrivning

maalautakunta

Maanhankintalain soveltamiseen liittyvä neuvova elin Maatalousministeriössä.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1945 No 396 .

Andra språk

Inga termer på andra språk