Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lokalt organ tillsatt av Lantbruksministeriet i anslutning till jordanskaffningslagen 1945. Nämnden behandlade till den förflyttade befolkningen hörande personers ansökningar gällande jordlägenheter och bostadstomter. Som nämndens ordförande verkade jordinlösningsnämndens ordförande eller en av jordinlösningsnämndens ledamöter. Av åbonämndens tre ledamöter skulle en företräda jordöverlåtarna och två företräda mottagarna av jord.

Finsk beskrivning

asukkaanottolautakunta

Maatalousministeriön asettama paikallinen elin, joka perustettiin maanhankintalain yhteydessä 1945 ja jonka tehtävänä oli käsitellä evakkoväestön hakemuksia maatilojen ja asuintonttien saamiseksi.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1945 No 396.

Andra språk

Inga termer på andra språk