Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott som grundades 1918 och underlydde senatens militie-expedition, senare Krigsministeriet och Försvarsministeriet. Utmärkelseutskottet utgjorde det ledande organet för utdelningen av utmärkelsetecken i anknytning till den vita sidans seger i inbördeskriget 1918. Utskottet verkade fram till 1928, varefter dess uppgifter överfördes på Krigsarkivet.

Finsk beskrivning

kunniamerkkiasiain valiokunta

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Andra språk

Dåtida finska kunniamerkkivaliokunta

Synonymer

utskottet för ärenden gällande utmärkelser