Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fängelseanstalt som inrättades efter 1635 då länsstyrelserna tillkom. År 1792 fastslogs att enbart länshäkten eller länsfängelser fick användas för fängelsestraff. Länshäktet förestods av en vaktmästare som enligt ett särskilt reglemente från 1824 månatligen skulle inlämna räkning på utgifterna till landskontoret.

Finsk beskrivning

läänin vankilhuone

Vankilaitos, joka perustettiin 1635 lääninhallitusten synnyn myötä. Vuonna 1792 päätettiin, että vain läänin vankihuoneita ja lääninvankiloita sai käyttää vankilarangaistuksen suorituspaikkana.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1003.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska läänin vankihuone